Rylife.nl

Welkom bij Rylife.nl


Leveren van topprestaties en een goed gevoel

Rylife.nl is een onderneming ontstaan uit de behoefte om te voldoen aan een oplossingsgerichte aanpak bij persoonlijke mentale problemen. Hiervoor biedt Rylife.nl een nieuwontwikkelde manier om de hersens te trainen.

Belangrijke factoren die binnen dit trainingstraject aan bod komen zijn bijvoorbeeld; hechting, conceptvorming, allertheidsregulatie, relaxatie, verandering van gedragspatronen en aansturen tot het loslaten van negatieve invloeden door de focus te leggen op positieve veranderingen.


U gaat een persoonlijke ontwikkeling doormaken

Er zijn tegenwoordig tal van problemen, uitdagingen en omstandigheden waardoor mensen in een negatief leefpatroon terechtkomen of mentale problemen het hoofd niet meer kunnen bieden. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld fysieke-, emotionele-, mentale- en omgevingsfactoren. Deze oorzaken roepen stress, spanning en de hierbij behorende reacties op.

Met deze training zorgen we ervoor dat u vanuit rust en overzicht uw leven bekijkt, en u zo de nodige stappen kunt nemen om een positieve invulling te geven aan uw leven.

Rebuild, Reset, Reform, Respect Your Life

Rylife.nl biedt een nieuwe manier van mentale coaching en training en richt zich op het informatieverwerkingsproces in de hersenen. Bij psychische problematiek bevindt zich een probleem in het informatieverwerkingssysteem van de hersenen. Alle zintuiglijke prikkels, trauma’s en ongecontroleerde gedachten, veroorzaken een stop of vertraging in het verwerken van aangeboden informatie.

Het doel van Rylife.nl is om deze informatieverwerking weer op een gezonde en normale manier te laten functioneren.
Het gevolg hiervan is dat aangeboden informatie direct en zonder enig obstakel wordt verwerkt. Zo maakt u de omslag om vanuit uw gevoel te leven en niet te worden afgeleid door ongewenste gedachten en redenatie. De training zorgt er ook voor dat gelijksoortige spanningservaringen in de toekomst vermeden of overwonnen worden en ongewenste reacties uitblijven.

Het is een fantastisch gevoel wanneer u een positief beeld heeft over uzelf en uw omgeving. Met alle plezier inspireer en motiveer ik u om een leven te leiden waar u recht op hebt.

Nieuwe frisse aanpak


Een frisse, positieve en overzichtelijke kijk op het heden en de toekomst.
Het aangeboden traject bestaat uit gemiddeld vijf behandelsessies, verspreid over zo'n 2 à 3 maanden.
Elke sessie duurt op zijn maximum zo’n anderhalf uur.
Er hoeft niet gesproken te worden tijdens de behandeling, wat door veel mensen als prettig ervaren wordt.
Enkel wordt er gevraagd naar wat praktische informatie om de behandeling persoonsgericht te maken.
Ook kan er gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen om een beter beeld te vormen met welk soort klachten u te maken hebt.

Aan de slag bij District-s personal training


Om een gezonde mentale ontwikkeling door te kunnen maken, dient ook het lichaam in topconditie te geraken. Wanneer u fysiek lekker in uw vel zit, kunt u eenvoudiger zorg bieden aan u mentale gezondheid. Vaak spelen er op mentaal vlak ook onzekerheden of spanningspunten mee over het lichaam. Ik ben er zeer trots op en uiterst blij mee u te kunnen melden dat er vanaf nu ook fysieke begeleiding geboden kan worden.

District-S is een personal trainingsstudio, hier bieden wij personal trainingen, duo trainingen en small group trainingen. Vanaf Oktober 2015 verhuist District-S naar een fantastische nieuwe lokatie op de stratumsedijk in Eindhoven. Vanuit hier hebben wij de gelegenheid u op vele vlakken te begeleiden. Met een ervaren en zeer positief team zetten wij ons in, u te helpen een persoonlijke ontwikkeling door te maken. Graag bieden wij u hulp bij het positief veranderen van meerdere vlakken van uw gezondheid en leefstijl.